depokitap.com Hızlı ve güvenli. Burada alışveriş çok kolay.
Kategoriler

Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD

Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD


FİYATI : 59,00 TL (KDV Dahil)
Havale İndirimli: 57,23 TL (KDV Dahil)
Hızlı Satın Al
Sepete Ekle
Biz Sizi Arayalım Ürünü Önerin Demo İzleyin

Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD Özellikleri

Tanıtım Videosunu İzlemeden Karar Vermeyin!

Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD


- İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 10. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Eğitim Seti

Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

- Örnek Şahsiyetler

- Alışveriş ve Aile

- Öğrencinin Hayatı

- Öğünler

- Tatil

- Nakil ve Ulaşım Araçları

- İletişim Araçları

- Bayramlar

- İslam’da İbadetler

- Peygamber Efendimizin Hayatı

İmam Hatip 10. Sınıf Fıkıh Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Fıkıh İlmi

- Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi

- Fıkıh İlminin Konusu ve Kapsamı

- Fıkıh-Fıkıh Usulü İlişkisi

- Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

- Fıkıh İlminin Temel İlke ve Amaçları

 

Fıkhın Doğuşu ve Gelişmesi

- Mezhepler Öncesi Dönem

- Mezheplerin Oluşum Dönemi

- Fıkıh İlminde Sonraki Gelişmeler

 

Fıkhi Hükümler ve Kaynaklar

- Mükellefiyet: Yükümlülük

- Hükmün Çeşitleri: Ef’al-i Mükellefin

- Fıkhi Hükümlerin Kaynakları

 

İçtihad

- İçtihat Kavramı

- Hz. Muhammed’in İçtihada Verdiği Önem

- Sahabe ve Tâbiin İçtihatlarından Örnekler

- İçtihadın Şartları

- Sosyal Değişme ve İçtihadın Gerekliliği

- İçtihadın Taklit ve Taassubu Önlemedeki Rolü

 

Temizlik ve Namaz

- Temizlik ve Önemi

- Temizliğin Çeşitleri

- İbadetle İlgili Temizlik

- Namaz İbadeti

- Namaz Çeşitleri ve Kılınışları

 

Oruç ve Zekât

- Oruç İbadeti

- Oruç Çeşitleri

- Oruçla İlgili Hükümler

- Zekât İbadeti

- Sadaka

- Zekât ve Sadakanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemi

 

Hac ve Kurban

- Hac İbadeti

- Kurban İbadeti

 

Fıkıh ve Sosyal Hayat

- Temel Hak ve Hürriyetler

- Kamu Haklarının Gözetilmesi

- Evlilik ve Aile Hayatı

- Beslenme ve Sağlık

- Çevre ve Hayvan Hakları

- Vatan Savunması: Şehitlik ve Gazilik

İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in Konumu

- Hz. Muhammed'in Beşeri Yönü

- Hz. Muhammed'in PEygamberlik Yönü

- Hz. Muhammed'in Tebliğ ve Tebyin Görevi

- Hz. Muhammed'e İtaat

 

Hadis İlmi ve Temel Kavramlar

- Hadis İlminin Konusu ve Önemi

- Hadis İlminin Temel İslam Bilimleri İle İlişkisi

- Hadis İlminin Temel Kavramları

 

Hadis Tarihi

- Hz. Muhammed Devrinde Hadis

- Sahabe Dönemnde Hadis

- Tabi'in Döneminde Hadis

- Hadislerin Tedvini ve Tasnifi

- Hadis Usulünün Oluşum Dönemi

- Hadiste Şerh ve Yorum Dönemi

- Kütüb-i Sitte Mellifleri

- Türkçeye Çevrilen Temel Hadis Kaynakları

 

Hadis Çeşitleri

- Kaynağına Göre Hadisler

- Kudsi Hadisler

- Merfü Hadisler

- Mevkuf Hadisler

- Maktu Hadisler

- Râvilerinin Sayısına Göre Hadis Çeşitleri

- Mütevatir Hadisler

- Âhâd Hadisler

- Meşhur

- Aziz

- Garib

- Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri

- Uydurma Hadisler

 

Hadislerin Tahlil ve Tenkidi

- Sened Tenkidinde Ölçütler

- Metin Tenkidinde Ölçütler

 

Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

- Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Konu Edinen Geleneksel Hadis İlimleri

- Garibu'l Hadis

- Muhtelifu'l Hadis

- Fıkhu'l Hadis

- Esbâbu Vurudi'l Hadis

- Sünnet ve Hadisin Anlaşılmasında Modern Bilimlerin Katkısı

- Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

- Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı

- Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi

- Hadiste Yerellik ve Evrensellik

- Örnek Alma ve Taklit Etme Arasındaki Fark

İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

- Mekki Ve Medeni Surelerin Temel Özellikleri

- Mekke Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

- Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

- Kur’an’ın Mesajını Anlıyorum

- Kur’an’da İnsan Ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri

- Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi

- Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum

- Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Tövbe, İstiğfar, İhsan,Îsar

 

Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma

- Okunacak Sure Ve Ayetler

- Âl-İ İmran Suresi (16–28. Sayfalar)

- Ahzab Suresi

- Tecvit Bilgisi

- Tecvidin Tanımı, Amacı Ve Önemi

- Uzatma (Med) Ve Çeşitleri

- Medd-İ Tabiî

- Medd-İ Muttasıl

- Medd-İ Munfasıl

- Medd-İ Ârız

- Medd-İ Lâzım

- Medd-İ Lîn

- Ezberlenecek Sureler, Ayetler Ve Anlamları

- Nas Suresi Ve Anlamı

- Felak Suresi Ve Anlamı

- Tebbet Suresi Ve Anlamı

- Nasr Suresi Ve Anlamı

- Bakara Suresi (285-286) Ve Anlamı

İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Doğduğu Ortam

- Hz. Muhammed’in Hayatını Öğrenmenin Önemi

- İslam Öncesi Arabistan Yarımadası’na Genel Bakış

- İslam Öncesi Mekke’de Sosyal Durum

- İslam Öncesi Mekke’de Kültürel Durum

- İslam Öncesi Mekke’de Ekonomik Durum

- İslam Öncesi Mekke’de Dinî Durum

 

Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed (S.A.V)

- Hz. Muhammed’in Soyu ve Ailesi

- Hz. Muhammed’in Doğumu veÇocukluğu

- Hz. Muhammed’in Gençlik Dönemi

- Hz. Muhammed’in Yetişkinlik Dönemi

 

Peygamber OlarakHz. Muhammed ve Mekke Dönemi

- İlk Vahiy

- Vahyin Kesintiye Uğraması ve Yeniden Başlaması

- İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar

- Çağrının Yaygınlaştırılması ve Sonuçları

- Taif’e Yolculuk

- İsrâ ve Miraç Olayı

- Medinelilerle Görüşme ve Akabe Antlaşmaları

- Medine’ye Hicret

 

Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi

- Medine’de İlk Etkinlikler

- İbadet Konusundaki Gelişmeler

- Müşriklerle Mücadele

- İslam’a Çağrı Mektupları

- Yahudilerle İlişkiler

- Mekke’nin Fethi ve Sonuçları

- Hristiyanlarla İlişkiler

- Hz. Muhammed’e Gelen Elçiler

- Veda Haccı ve Veda Hutbesi

- Hz. Muhammed’in Vefatı

 

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Örnek Kişiliği

- Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

- Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed

- Güzel Ahlak Örneği Olarak Hz. Muhammed

- Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed

İmam Hatip Eğitim Seti Demolarımızı Mutlaka İzleyiniz.

 

Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

- İmam Hatip Setlerimiz Tamamen Görüntülüdür.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz Konu Anlatımlıdır.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimizde Konular ile ilgili Soru Çözümleri Mevcuttur.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz MEB Müfredatına uyumludur.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz DVD Player, Bilgisayar, Laptop, PlayStation kısacası DVD Okuyucunun olduğu tüm ortamlarda izlenmektedir.

İmam Hatip Eğitim Setlerimizin Hazırlanmasındaki Amaç:

İmam Hatip İlköğretim ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri ile ilgili piyasadaki yetersiz kaynaklardan dolayı bu alanda uzman bir çalışmanın eksikliğinden dolayı Görüntülü Akademi Yayınları olarak imam hatip eğitim setlerini hazırlamak için bu projeyi kendimize hedef kıldık.

İmam Hatip Eğitim Setlerinin hazırlanmasındaki en büyük amaç bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve siz değerli imam hatipli arkadaşlarımıza güzel bir kaynağın sağlanması.

Görüntülü İmam Hatip Eğitim Setleri ile derslerinizde hem daha başarılı olacaksınız hem de çok rahat bir şekilde Meslek derslerinizi öğrenebileceksiniz.

İmam Hatip derslerinize hazırlanıp okulda öğretmeninizin anlattığı konulara daha rahat vakıf olabileceksiniz. Veya okulda anlamadığınız zaman imam hatip eğitim setleri ile konuları tekrar edebilir ve istediğiniz kadar izleme yaparak bu alandaki eksikliğinizi giderebilmenizdir.

İmam Hatip Eğitim Setlerini hazırlarken alanında uzman öğretmenlerin seçimleri yapıldı. İmam Hatip Dersleri aşama aşama (Ünite ve Ünite konuları) bir index halinde konular çıkartılarak öğretmenler tarafından görüntülü ve uygulamalı olarak anlatılmıştır.

İmam Hatip Eğitim Setleri konuları anlatıldıktan sonra soru çözümleri ile konular pekiştirilmiştir.

DETAYLI BİLGİ VEYA İSTERSENİZ TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 0 212 853 5571

Yayınevi : Görüntülü Akademi

(Yayınevi adını tıklayarak yayınevinin diğer çalışmalarını listeleyebilirsiniz.)

Ürün Etiketleri : (Arama için etiketleri tıklayabilirsiniz...)
Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD

Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD QR Code
Bu ürüne akıllı telefonunuzun tarayıcısından ulaşmak için QR Code tarayıcı uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Benzer Ürünler

1. Görüntülü Akademi İmam Hatip Lisesi Arapça Eğitim Seti 29 DVD
2. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD
3. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Eğitim Seti 8 DVD
4. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Eğitim Seti 9 DVD
5. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Eğitim Seti 9 DVD
6. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Eğitim Seti 10 DVD
7. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 20 DVD
8. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Arapça Eğitim Seti 7 DVD
9. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Eğitim Seti 9 DVD
10. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Eğitim Seti 4 DVD
11. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Eğitim Seti 7 DVD
12. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
13. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Eğitim Seti 6 DVD
14. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Fıkıh Eğitim Seti 7 DVD
15. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Eğitim Seti 4 DVD
16. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 21 DVD
17. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Arapça Eğitim Seti 8 DVD
18. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Kuran-ı Kerim Eğitim Seti 13 DVD
19. Görüntülü Akademi İmam Hatip 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 5 DVD
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor...
21 Şubat 2018, Çarşamba
Sürat Kargo ve UPS Kargo ile Kapıda Teslim Kapıda ÖdemeÜSTELİK 150 TL ve ÜZERİ
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

HAVALE, EFT veya PTT
Posta Çeki ile ÖDEYİN
% 3 İNDİRİM
KAZANIN!
www.depokitap.com
Sitede kullanılan isim, logo, resim, grafik, marka ve benzeri her türlü telif gerektiren içeriğin tüm kullanım hakları, sahiplerine aittir.
DepoKitap.com bir Netpa Market Bilg. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetidir.
İLETİŞİM
COMODO 3D Secure Site
Valid CSS!

OTURUM KİMLİĞİ: 20180221021927533654824