depokitap.com Hızlı ve güvenli. Burada alışveriş çok kolay.
Kategoriler

Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD

Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD


FİYATI : 65,12 TL (KDV Dahil)
Havale İndirimli: 63,17 TL (KDV Dahil)
Hızlı Satın Al
Sepete Ekle
Biz Sizi Arayalım Ürünü Önerin Demo İzleyin

Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD Özellikleri

Tanıtım Videosunu İzlemeden Karar Vermeyin!Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD


LYS Tarih Konu Anlatımı ve Soru Çözümlü Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD

LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti

LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti güncel sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. 

ÖSYM tarafından yapılan LYS Sınavından sorumlu olacağınız LYS Tarih Dersi ile ilgili konular tüm detayları ile uzman Tarih öğretmenlerimiz tarafından anlatılmıştır. 

Tarih konuları, Tarih Soruları ve konular içerisinde örnekler detaylı bir şekilde verilmiştir.  

LYS Tarih Seti ile artı bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız.

DEMO GÖRÜNTÜLERİ MUTLAKA İZLEYİNİZ...

Görüntülü Akademi Yayınları Eğitim Setleri Tamamen Şifresiz Olup Tüm DVD Oynatıcılarda İzleyebilirsiniz. DVD Player, PC, Laptop, PlayStation kısacası dvd oynatıcı olan her yerde izleme imkanına sahipsiniz.

ÖSYM Müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Stüdyo ortamında 3 farklı açı ile HD çekim kalitesi ile çekilmiştir. Yazılan yazıları ve anlatımları en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Demo görüntüleri izleyerek daha detaylı bir fikir edinebilirsiniz.

LYS Tarih Konu Anlatımı:

LYS Tarih Konu Anlatımı Tarih hocası tarafından detaylı bir şekilde görüntülü ve HD kalitede anlatılmıştır. Konular da eksik bir kısım kalmayacak şekilde en ince ayrıntısına kadar Tarih öğretmeni tarafından işlenmiştir.

LYS Tarih Soru Çözümleri:

LYS Tarih Soru Çözümleri Tarih hocası tarafından detaylı bir şekilde görüntülü ve HD kalitede çözülmüştür.LYS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri Tarih hocamız tarafından çözülerek Tarih setine dahil edilmiştir. 

LYS Tarih İçin Ayrıca LYS Çözümlü Soru Bankası eğitim setinden de faydalanabilirsiniz.

LYS Tarih Konu Anlatımı Seti Yeterli midir?

LYS Tarih konularının tamamı ve konu soru çözümleri eksiksiz bir şekilde Tarih hocası tarafından hazırlanmıştır. LYS Tarih özel ders tadında konuları anlayacak ve konular ile ilgili LYS Tarih sorularını çözebileceksiniz. 

LYS Tarih Özel ders, LYS Tarih Kursu vb. ek bir maliyete katlanmadan LYS sınavına rahatlıkla hazırlanabileceksiniz.

- ÖSYM LYS Müfredatına Uygundur.
- Stüdyo ortamında yeni teknoloji kullanılarak 3 farklı kamera açısı ile çekimler yapılmıştır. Çekim kalitesi full HD
- LYS Tarih eğitim seti güncel olarak hazırlanmıştır.
- LYS Tarih eğitim seti temel konularından başlayarak müfredatın zor konularına kadar işlendiği için her sınav adayı rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.
- Öğretmenlerimiz konulara hakimiyeti sayesinde hem bol örnekler hem de konuları eksiksiz şekilde anlatmıştır.
- Hocalarımız Tarih Dersini anlatırken özel ders düzeyinde kapsamlı bir şekilde anlatmışlardır.

LYS Tarih Konuları

1.DVD

- Tarih Bilimine Giriş

- İnsan Ve Tarih

- Tarih Biliminin Yöntemi

- Zaman Ve Takvim

- Tarih Yazıcılığı

- Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

- Tarih Bilimine Giriş Soru Çözümleri

2.DVD

- Tarihi Çağlara Giriş

- İlk Çağ Uygarlıkları (Mezopotamya)

- Mezopotamya Uygarlıkları

- Orta Asya Uygarlığı

- Mısır Uygarlığı

- İran Uygarlığı

- Hint Medeniyeti

- Çin Uygarlığı

- Doğu Akdeniz Uygarlıkları

3.DVD

- Anadolu Uygarlıkları

- Ege Ve Yunan Uygarlığı

- İskender İmparatorluğu

- Roma Uygarlığı

- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Soru Çözümleri

4.DVD

- Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

- Türklerin İl Ana Yurdu

- Asya Hun Devleti

- Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

- Kavimler Göçü

- Avrupa Hun Devleti

- Uygur Devleti

- Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

- Avarlar

- Bulgarlar

- Macarlar

- Hazarlar

- Peçenekler

- Kıpçaklar

- Oğuzlar

- Sabirler

- Kırgızlar

- İlk Türk Devletleri Soru Çözümleri

5.DVD

- İslamiyet Öncesi Dünyanın Durumu

- Arap Yarımadası

- İslamiyet’in Doğuşu Ve Yayılışı

- Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı

- Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri

- Hicret Ve Medine Dönemi

- Hicret

- Hz. Muhammed Dönemi (Medine)Siyasi Olaylar

- Hz. Ebubekir Dönemi

- Hz. Ömer

- Hz. Osman Dönemi

- Hz. Ali Dönemi

- Emeviler Dönemi

- Endülüs Emevi Devleti

- Abbasiler

- İslam Tarihi Ve Uygarlığı Soru Çözümleri

6.DVD

- Türklerin İslamiyet’i Kabulü

- Mısırda Kurulan İlk Türk Devletleri

- Tolunoğulları

- İhşitler (Akşitler)

- Karahanlılar Devleti

- İlk Türk İslam Eserleri

- Gazneliler

- Büyük Selçuklu Devleti

- Kültür Ve Medeniyet

- Türk İslam Devletleri Soru Çözümleri

7.DVD

- Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu’da Kurulan Beylikler

- Danişmentler

- Saltuklular

- Mengücekler

- Artuklular

- Türkiye Selçuklu Devleti

- Kültür ve Medeniyet

- Haçlı Seferleri

- Türkiye Tarihi Soru Çözümleri

8.DVD

- 1.Dünya Savaşı

- 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

- 1.Dünya Savaşının Sonuçları

- Mondros Ateşkes Antlaşması

- Wilson İlkeleri

- Paris Barış Konferansı

- İzmir’in İşgali

- Kuvayi Milliye

- Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

- Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

- Havza Genelgesi

9.DVD

- Amasya Genelgesi

- Erzurum Kongresi

- Sivas Kongresi

- Amasya Görüşmeleri

- Son Osmanlı Mebusan Meclisi

- Misak- ı Milli Kararları

- TBMM’nin Açılması

- Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

- TBMM’nin Aldığı Önlemler

- Sevr Antlaşması

- Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Soru Çözümleri

10.DVD

- Kurtuluş Savaşında Cepheler

- Doğu Cephesi

- Güney Cephesi

- Batı Cephesi

- Düzenli Orduya Geçiş

- 1.İnönü Savaşı

- Londra Konferansı

- 2.İnönü Savaşı

- Eskişehir -  Kütahya Savaşları

- Maarif Kongresi

- Sakarya Savaşı

- Kars Antlaşması

- Ankara Antlaşması

- Büyük Taarruz

- Mudanya Ateşkes Antlaşması

- Milli Mücadelenin Sanat ve Edebiyata Yansımaları

- Kurtuluş Savaşında Cepheler Soru Çözümleri

11.DVD

- Türk İnkılâbının Özellikleri

- Lozan Barış Antlaşması

- Laik Devlet Yolunda

- Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

- Cumhuriyete Yönelik Tehditler

- Medeni Kanunun Kabulü

- Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

- Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

- Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

- Sosyal ve Sağlık Alanında Yapılan Yenilikler

- Türk Kadınına Sağlanan Haklar

- Sanat Alanında Yapılan Yenilikler

- Atatürk Döneminde Kültür, Tarih, Dil Alanında Çalışmalar

- Atatürk’ün Geleceğe Yönelik Hedefleri

- Nutuk

- Türk İnkılabı Soru Çözümleri

12.DVD

- Atatürkçü Düşünce Sistemi

- Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayana Etkenler

- Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

- Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

- Cumhuriyetçilik

- Milliyetçilik

- Halkçılık

- Devletçilik

- Laiklik

- İnkılapçılık

- Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak ve Devamlılığını Sağlamak

- Milli Güç Unsurları

- Atatürkçülük ve İlkeleri Soru Çözümleri

13.DVD

- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- 1923- 1930 Dönemi Türk Dış Politikası
- 1930- 1939 Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soru Çözümleri

14.DVD

20.Yüzyıl Başlarında Dünya

- 1.Dünya Savaşı ve Sonuçları
- Paris Barış Konferansı
- SSCB’nin Kurulması, Orta Asya’daki Türk Devlet ve Toplulukları
- Orta Doğu’da Manda Yönetimi
- Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Japonya
- 1929 Dünya Ekonomik Krizi
- İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
- İki Savaş Arası Dönemde Dünya
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- 20.Yüzyıl Başlarında Dünya Soru Çözümleri

15.DVD

- Yeni Bir Savaşa Doğru
- Savaş Yılları
- Barışa Doğru
- Savaşın Etkileri
- Siyasi
- Ekonomik
- Toplumsal
- İnsan Hakları
- Savaş Yıllarında Türkiye
- II.Dünya Savaşı Soru Çözümleri

16.DVD

- Blokların Kuruluşu
- Paylaşılmayan Orta Doğu
- Uzak Doğuda Çatışma
- Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu
- Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
- Soğuk Savaş Döneminde Dünya
- Soğuk Savaş Dönemi Soru Çözümleri

17.DVD

- Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
- Yumuşama Dönemi Çatışmaları
- Barış İçinde Birarada Yaşama
- Arap- İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
- Uluslar arası Politika’da Petrol’un Yeri
- İran- Irak Savaşı
- Yumuşama Döneminde Dünya
- Türk- Dış Politikası
- Türk- Yunan İlişkileri
- Türkiye’de Bunalımlı  Yıllar

18.DVD

- SSCB’de Değişim Ve Sonuçları
- Asya’da Yeniden Yapılanma
- Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
- Türkiye ve Avrupa Birliği
- Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
- Orta Doğu Ve Afganistan’daki Gelişmeler
- Dünyadaki Gelişmeler
- Değişen Dünya ve Türk- Dış Politikası
- 1980 Sonrası Türkiye
- Küresel Sorunlar
- Küreselleşen Dünya Soru Çözümleri

19.DVD

- LYS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

20.DVD

- LYS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

DETAYLI BİLGİ VEYA İSTERSENİZ TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 0 212 853 5571

Yayınevi : Görüntülü Akademi

(Yayınevi adını tıklayarak yayınevinin diğer çalışmalarını listeleyebilirsiniz.)

Ürün Etiketleri : (Arama için etiketleri tıklayabilirsiniz...)
Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD

Görüntülü Akademi LYS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD QR Code
Bu ürüne akıllı telefonunuzun tarayıcısından ulaşmak için QR Code tarayıcı uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Benzer Ürünler

1. Atlas Bil IQ - LYS 1 - Matematik Geometri Hazırlık Seti - 54 VCD + Kitap
2. Atlas Bil IQ - LYS 3 - Türk Edebiyatı, Coğrafya 1 Hazırlık Seti - 15 VCD + Kitap
3. Atlas Bil IQ - LYS 1 Matematik Geometri - İnteraktif DVD Seti - 4 DVD Toplam 54 Saat Videolu Ders Anlatımı
4. Atlas Bil Q - LYS 2 - Fizik Kimya Biyoloji Hazırlık Seti - 59 VCD + Kitap
5. Atlas BİL IQ - LYS 4 - Tarih, Felsefe, Coğrafya 2 Hazırlık Seti - 27 VCD + Kitap
6. Atlas Bil IQ - LYS 3 Türk Edebiyatı Coğrafya 1 - İnteraktif DVD Seti - 1 DVD Toplam 15 Saat Videolu Ders Anlatımı
7. Görüntülü Dershane LYS Matematik Eğitim Seti 21 DVD
8. Atlas Bil IQ - LYS 2 Fizik Kimya Biyoloji - İnteraktif DVD Seti - 4 DVD Toplam 59 Saat Videolu Ders Anlatımı
9. Görüntülü Dershane LYS Biyoloji Eğitim Seti 13 DVD
10. Görüntülü Dershane LYS Edebiyat Eğitim Seti 20 DVD
11. Görüntülü Akademi LYS Matematik Görüntülü Eğitim Seti 20 DVD
12. Görüntülü Akademi LYS 1 Matematik ve Geometri Görüntülü Eğitim Seti 35 DVD
13. Görüntülü Dershane LYS 1 Matematik Geometri Görüntülü Eğitim Seti 42 DVD
14. Görüntülü Dershane LYS 2 Fizik Kimya Biyoloji Görüntülü Eğitim Seti 37 DVD
15. Görüntülü Dershane LYS 4 Tarih Coğrafya Felsefe Görüntülü Eğitim Seti 45 DVD
16. Görüntülü Dershane LYS Coğrafya Eğitim Seti 8 DVD
17. Görüntülü Dershane LYS Fizik Eğitim Seti 8 DVD
18. Görüntülü Dershane LYS Geometri Eğitim Seti 21 DVD
19. Görüntülü Akademi LYS 2 Fizik-Kimya-Biyoloji Görüntülü Eğitim Seti 44 DVD
20. Görüntülü Akademi LYS 3 Edebiyat ve Coğrafya Görüntülü Eğitim Seti 34 DVD
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor...
19 Şubat 2018, Pazartesi
Sürat Kargo ve UPS Kargo ile Kapıda Teslim Kapıda ÖdemeÜSTELİK 150 TL ve ÜZERİ
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

HAVALE, EFT veya PTT
Posta Çeki ile ÖDEYİN
% 3 İNDİRİM
KAZANIN!
www.depokitap.com
Sitede kullanılan isim, logo, resim, grafik, marka ve benzeri her türlü telif gerektiren içeriğin tüm kullanım hakları, sahiplerine aittir.
DepoKitap.com bir Netpa Market Bilg. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetidir.
İLETİŞİM
COMODO 3D Secure Site
Valid CSS!

OTURUM KİMLİĞİ: 20180219211009338366966