depokitap.com Hızlı ve güvenli. Burada alışveriş çok kolay.
Kategoriler

Görüntülü Dershane KPSS Tarih Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni

Görüntülü Dershane KPSS Tarih Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni


FİYATI : 75,60 TL (KDV Dahil)
Havale İndirimli: 73,33 TL (KDV Dahil)
Hızlı Satın Al
Sepete Ekle
Biz Sizi Arayalım Ürünü Önerin Demo İzleyin

Görüntülü Dershane KPSS Tarih Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni Özellikleri

Tanıtım Videosunu İzlemeden Karar Vermeyin!

KPSS TARİH Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip   TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

TÜM ADAYLAR İÇİNDİR:

- Öğretmen Adayları İçin
- Lisans Mezunları İçin
- Önlisans Mezunları İçin
- Ortaöğretim Mezunları İçin

Neden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2010 KPSS Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2012 - 2013... Her Yıl Yapılacak KPSS Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

»İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
»İlk Türk Devletleri
»Diğer Türk Devletleri
»İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık  

Türk-İslam Tarihi 

»İlk Türk İslam Devletleri
»Anadolu'ya İlk Türk Akınları
»Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
»Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
»Anadolu Selçuklu Devleti'nin Yükseliş Dönemi
»Anadolu Selçuklu Devleti'nin Çöküşü
»Anadolu Selçuklu Devleti'nin Son Zamanları
»İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniye

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorloğu

»Duraklamanın İç Nedenleri
»Duraklamanın Dış Nedenleri
»XVII. Yüzyıl Duraklama Dönemi Islahatları
»Islahatçılar

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

»Gerileme Dönemi
»Siyasal Olayları
»Osmanlı-Rus Avusturya İlişkileri
»Osmanlı-Avusturya-Venedik İlişkileri
»Osmanlı-İran İlişkileri
»Osmanlı-Fransız İlişkileri
»Gerileme Dönemi (XVIII. YY.) Islahatları 

Osmanlı Devleti XIX. Y.Y. Dağılma Dönemi 

»Osmanlı Devleti XIX. YY. Dağılma Dönemi Siyasi Gelişmeleri
»Dağılma Dönemi Hükümdarları
»Dağılma Dönemi Olayları
»II. Mahmut Dönemi
»Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler
»Dağılmayı Önleme Çabaları

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri

Islahatların Genel Özellikleri

»II. Mahmut Dönemi Islahatları
»Tanzimat Dönemi
»Islahat Fermanı
»II. Meşrutiyetin İlanı
»31 Mart Olayı

XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

»Trablusgarp Savaşı
»Uşi Antlaşması
»Balkan Savaşları
»I. Balkan Savaşı
»Londra Antlaşması
»İstanbul Antlaşması
»1.Dünya Savaşı
»Savaşın Başlaması Ve Gelişimi
»Osmanlı Devleti Savaşa Girmesi
»Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Nedenleri
»Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
»1.Dünya Savaşı'nın Sonu Ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı
»1.Dünya Savaşının Sonuçları
»Wilson İlkeleri
»Montros Ateşkes Antlaşması
»Paris Barış Konferansı
»İzmir'in İşgali

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Kurulan Cemiyetler

»Zararlı Cemiyetler
»Yararlı Cemiyetler
»Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı 

»Havza Genelgesi
»Amasya Genelgesi
»Erzurum Kongresi
»Balıkesir Ve Alaşehir Kongreleri
»Sivas Kongresi
»Amasya Görüşmeleri
»Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi
»Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanması
»Misak-I Milli Kararları
»İstanbul'un İşgali
»I. TBMM Dönemi
»İlk Anayasa “Teşkilat-I Esasiye”
»TBMM'nin Açılmasına Karşı Çıkan Ayaklanmalar
»I.TBMM'nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
»İstiklal Mahkemeleri
»Sevr Barış Antlaşması

TBMM'nin Açtığı Cepheler Ve Siyasi Gelişmeler

»Düzenli Ordunun Kurulması
»Doğu Cephesi
»Güney Cephesi
»Batı Cephesi
»Birinci İnönü Savaşı
»İkinci İnönü Savaşı
»Kütahya –Eskişehir Savaşları
»Sakarya Meydan Savaşı
»Kars Antlaşması
»Ankara Antlaşması
»Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi
»Mudanya Ateşkes Antlaşması
»Lozan Barış Antlaşması
»Sınırlar

Türk İnkılabının Özellikleri

»Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
»Şeyh Sait İsyanı
»Mustafa Kemal'e Suiksat Girişimi
»Türk Siyasi Tarihinde Partiler
»Anayasal Çalışmalar
»Eğitim-Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
»Millet Mektepleri
»Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
»Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
»Tarım Alanındaki Gelişmeler
»Sanayi Alanında Yapılan Düzenlemeler
»Ticaret Alanındaki Gelişmeler
»Ulaştırma Ve Bayındırlık

Atatürk Döneminde Dış Politika

»Türkiye Cumhuriyeti Dış Siyasetinin Temel İlkeleri
»Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
»II. Dünya Savaşı
»II. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Uluslararası Örgütler

Atatürk'ün Temel Ve Bütünleyici İlkeleri

Temel İlkeler

»Cumhuriyetçilik
»Milliyetçilik
»Halkçılık
»Devletçilik
»Laiklik
»İnkılapçılık

Bütünleyici İlkeler

»Milli Egemenlik
»Milli Bağımsızlık
»Milli Birlik Ve Beraberlik
»Yurtta Barış, Dünyada Barış
»Akılcılık Ve Bilimsellik
»Çağdaşlık Ve Batılılaşma
»İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

Görüntülü Dershane; bilgi teknolojilerinin sağladığı en gelişmiş eğitim olanaklarını hizmetinize sunuyor. Hedeflediğiniz başarıyı oturduğunuz yerde, ekran  başında ve size uygun zaman planı içerisinde yakalamış olacaksınız
Görüntülü Dershane Eğitim Setleri;
bireysel öğrenime uygun olup eğitimleri hiç sıkılmadan evde, okulda, iş yerinde ve dvd oynatıcısı olan her yerde öğrenebilmeniz için hazırlanmıştır.
Tüm dersler Studyo ortamında kendi alanında en iyi uzman  öğretmenler tarafından anlatıldığından binlerce lira harcadığınız kurslardan hiçbir farkı yoktur.

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ

    

DETAYLI BİLGİ VEYA İSTERSENİZ TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 0 212 853 5571

Yayınevi : Görüntülü Dershane

(Yayınevi adını tıklayarak yayınevinin diğer çalışmalarını listeleyebilirsiniz.)

Ürün Etiketleri : (Arama için etiketleri tıklayabilirsiniz...)
kpss tarih dvd kpss tarih dvd seti kpss tarih hazırlık seti görüntülü kpss hazırlık setleri

Görüntülü Dershane KPSS Tarih Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni QR Code
Bu ürüne akıllı telefonunuzun tarayıcısından ulaşmak için QR Code tarayıcı uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Benzer Ürünler

1. Kolay KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Görüntülü DVD Eğitim Seti - 22 DVD
2. Görüntülü Dershane KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti 100 DVD + Rehberlik Kitabı
3. Görüntülü Dershane KPSS Vatandaşlık Eğitim Seti 6 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni
4. Murat Yayınları KPSS A Grubu Kitapları Komple Set KAMPANYA
5. Kolay KPSS Tarih DVD Eğitim Seti 5 DVD
6. Kolay KPSS Vatandaşlık Görüntülü Eğitim Seti - 2 DVD
7. Kolay KPSS Geometri Görüntülü DVD Eğitim Seti 2 DVD
8. Kolay KPSS Matematik Görüntülü DVD Eğitim Seti 4 DVD
9. Kolay KPSS Türkçe Görüntülü DVD Eğitim Seti 4 DVD
10. Kolay KPSS Coğrafya DVD Eğitim Seti 5 DVD
11. Görüntülü Dershane KPSS Coğrafya Eğitim Seti 10 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni
12. Görüntülü Dershane KPSS Geometri Eğitim Seti 23 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni
13. Görüntülü Dershane KPSS Matematik Eğitim Seti 22 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni
14. Görüntülü Dershane KPSS Türkçe Eğitim Seti 14 DVD + Rehberlik Kitabı Yeni
15. Görüntülü Akademi KPSS A İktisat Mikro Ekonomi Eğitim Seti 10 DVD
16. Görüntülü Akademi KPSS A İktisat Makro Ekonomi Eğitim Seti 9 DVD
17. Görüntülü Akademi KPSS A İktisat Türkiye Ekonomisi Eğitim Seti 2 DVD
18. Görüntülü Akademi KPSS A İktisat Okulları Eğitim Seti 2 DVD
19. Görüntülü Akademi KPSS A İktisat İktisadi Büyüme ve Kalkınma Eğitim Seti 1 DVD
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor...
19 Şubat 2018, Pazartesi
Sürat Kargo ve UPS Kargo ile Kapıda Teslim Kapıda ÖdemeÜSTELİK 150 TL ve ÜZERİ
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

HAVALE, EFT veya PTT
Posta Çeki ile ÖDEYİN
% 3 İNDİRİM
KAZANIN!
www.depokitap.com
Sitede kullanılan isim, logo, resim, grafik, marka ve benzeri her türlü telif gerektiren içeriğin tüm kullanım hakları, sahiplerine aittir.
DepoKitap.com bir Netpa Market Bilg. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetidir.
İLETİŞİM
COMODO 3D Secure Site
Valid CSS!

OTURUM KİMLİĞİ: 20180219211022338367012